X

Witamy

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie. Zespół składa się z Gimnazjum nr 46 im. Trzech Wieszczów oraz Szkoły Podstawowej nr 87 im. Henryka Jordana. Naszym mottem jest łacińska sentencja "SEMPER IN ALTUM" (zawsze wzwyż). Ponad pięćdziesięcioletnia tradycja połączona z duchem nowoczesności pozwala nam dbać o haromonijny, duchowy, umysłowy i fizyczny rozwój naszych podopiecznych. Wierzymy, że dzięki wspólnymu zaangażowaniu i pasji, jaką jest dla nas nauczanie i wychowywanie młodzieży, pobyt w ZSOS nr 2 będzie dla uczniów niezapomnianą przygodą i cennym, życiowym doświadczeniem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 • Godzina 8:00 – Msza Święta dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kościele (wszystkie klasy)

Rozpoczęcie w szkole

 • Godzina 9:00 – dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 87 Klasy I -IV (Hala Sportowa)
 • Godzina 9:00 – dla uczniów Gimnazjum nr 46 Klasy III (Sale lekcyjne)
 • Godzina 11:00 – dla uczniów Gimnazjum nr 46 Klasy I (Hala Sportowa), Klasy II (Sale lekcyjne)

Gwarantujemy

Egzamin
 • wysoki poziom nauczania (I miejsce w 2012 r. w rankingu Prezydenta Miasta Krakowa na najlepsze gimnazjum publiczne),
 • dodatni wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych („Szkoła sukcesu”),
 • rzetelne przygotowanie do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych (liczni laureaci i finaliści),
 • wysoką zdawalność egzaminu A2/B1 w  klasach   z rozszerzonym językiem niemieckim,
 • dostęp do dziennika elektronicznego umożliwiającego stały kontakt z nauczycielami,
 • bezpieczeństwo, skuteczny monitoring (zewnętrzny i wewnętrzny) spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: wyrównawczych (np. dla dyslektyków, z matematyki, języka angielskiego) oraz kół zainteresowań (m.in.: dziennikarskie, teatralne, historyczne, chemiczne, muzyczne, taneczne, cheerleaderki),
 • ciekawe formy realizacji 3-4 godz. wychowania fizycznego, m.in.: wycieczki górskie i krajobrazowe, basen, wyjazdy na narty,
 • opiekę psychologa, pedagoga i pielęgniarki.

Dziennik Elektroniczny Mobireg

Posiadamy

 • elitarny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przyznawany za szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach tematycznych,
szkolaodkrywcow-talentow
 • certyfikat przynależności do „Klubu Przodujących Szkół”,
 • stałe wsparcie i współpracę z Fudnacją im. K. Bartla
bartel logo
 • tytuł Szkoły Partnerskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • certyfikat „Szkoły w Ruchu”
 • jako jedyna szkoła w Krakowie- tytuł Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (SOS),
SOS_LOGO2
 • tytuł Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec,
rfn2
 • dwie pracownie multimedialne do nauki języków obcych, wyposażone w tablice interaktywne,
 • kilkanaście projektorów multimedialnych umożliwiających prowadzenie ciekawych zajęć z różnych przedmiotów,
 • łącze internetowe w każdej z 24 pracowni,
 • nowoczesną, wielofunkcyjną halę sportową, dwie sale gimnastyczne, salę fitness, siłownię, nowoczesny sprzęt sportowy,
 • osobiste szafki na ubrania i podręczniki dla każdego ucznia,
 • stołówkę i sklepik,
 • bibliotekę z czytelnią wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.