Monthly Archives: Marzec 2014

13 03, 2014

Klub Dyskusyjny „Diverbium”

2017-07-05T16:07:42+00:00

Pod auspicjami Fundacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie rozpoczął swą działalność Klub Dyskusyjny „Diverbium”. Klub powstał z inicjatywy młodzieży, m.in.: Piotra Kubackiego, Tomasza Matlęgi, Krzysztofa Szczurka [...]

Klub Dyskusyjny „Diverbium” 2017-07-05T16:07:42+00:00