„Iskra dla życia”

Dzięki uprzejmości członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej pod nazwą „Iskra dla życia”. Studenci zapoznali młodzież z postępowaniem w przypadku utraty przytomności i sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie mieli również możliwość przećwiczenia resuscytacji z użyciem fantomu oraz poznali zasady działania defibrylatora.
Współpraca ZSOS nr 2 z IFMSA – Poland w ramach promocji zdrowia sprzyja popularyzacji aktywnego i bezpiecznego stylu życia. Były to bowiem kolejne warsztaty realizowane przez tę organizację w naszej placówce.

 

20160401_091004 20160401_091032 20160401_092102 20160401_093336 20160401_093343

2017-07-05T16:07:36+00:00