Dzień promocji zdrowia

24 maja zapisze się w historii Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 jako dzień, w którym niepodzielnie panowały wszelkie aktywności związane z zdrowym stylem życia. Zorganizowany przy współudziale Dyrekcji Szkoły, Komisji Promocji Zdrowia, Samorządu Uczniowskiego oraz Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego Dzień Promocji Zdrowia opierał się na ruchu oraz edukacji związanej ze zdrowym odżywianiem i odpowiedzialnym zachowaniem udzielania pierwszej pomocy. Tą drogą  cała społeczność szkoły wzięła udział w święcie aktywności fizycznej, zdrowia oraz bezpieczeństwa
a uczennice i uczniowie stali się młodymi ambasadorami ruchu i manifestowali fizjologiczną i rozwojową potrzebę jego permanentnej, codziennej  aplikacji.

Już na uroczystym apelu otwierającym imprezę mogliśmy podziwiać występy naszych gimnastyczek. Zaprezentowane układy zachwyciły pięknem
i efektownym wykonaniem, nadały Świętu doniosłości oraz wprowadziły zgromadzonych w stan euforii startowej. Po apelu można ją było zauważyć
w każdym zakątku szkoły, która niemal pęczniała od biegających, rzucających
i skaczących  dzieci. Poza dużym zaangażowaniem organizatorów i uczniów, elementem sprzyjającym była piękna, słoneczna pogoda, dzięki niej również wszystkie tereny około szkolne stały się sportowymi arenami. Nasi młodzi ambasadorzy działali również poza szkołą (uczniowie III klas gimnazjalnych),
na lokalnych terenach rekreacyjnych, gdzie wraz z wychowawcami organizowali piesze wycieczki. Wszechobecnej rywalizacji sportowej, grom i zabawom zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski oraz aktywności plenerowej towarzyszyły warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, konkurs karaoke,
oraz nie mniej ważny konkurs na „Zdrowe Drugie Śniadanie”. Wszystkie zaprezentowane w nim pomysły  były ciekawe i co najważniejsze  smaczne. Wszystkie podejmowane przez uczniów działania wchodziły w skład rywalizacji między klasowej, były oceniane przez specjalną komisję i miały wpływ
na ostateczny wynik. Świadomość tego motywowała, pobudzała do myślenia
i rodziła ciekawe pomysły wśród startujących.

Chcąc podsumować cały Dzień Promocji Zdrowia nie trzeba długo się zastanawiać i szukać właściwych słów… po prostu było super!!!

 

2016-06-09T07:44:16+00:00