II Bieg Pocztyliona

II Bieg Pocztyliona to kontynuacja idei biegania zapoczątkowanej w roku 2016 .W tym roku wyzwaniem podjętym przez biegaczy jest przebiegnięcie trasy królewskim traktem ze Lwowa przez Kraków do Wiednia .

Celem biegu jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących tereny za obecną wschodnią granicą Polski, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych .

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Krakowie z klasy IB przywitali uczestników biegu pod muzeum PRL w Nowej Hucie oraz wysłuchali prelekcji na temat organizacji i systemie komunikacji w czasach braku zorganizowanej łączności pocztowej, czyli przed rokiem 1558.

2017-09-10T10:04:59+00:00