Eko – lekcje

Projekt ekologiczny Miasta Krakowa Współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt dotyczy działań z zakresu edukacji ekologicznej .Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów . Promowanie informacji i działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu, w tym powietrza w mieście

W składa projektu wchodzą :
1.Wykłady, warsztaty i laboratoria o tematyce powietrza, gleby i wody oraz sposoby ich ochrony.
2.Zajęcia terenowe w Ekologicznej Spalarni Odpadów w Krakowie połączone z uczestnictwem w ścieżce ekologicznej dotyczącej prawidłowej gospodarki odpadami, segregacji śmieci, skutków oddziaływania w tym zakresie na środowisko naturalne.

2017-09-17T07:30:35+00:00