Basen

W roku szkolnym uczniowie są objęci  programem. nauki pływania. Zajęcia na basenie mają na celu oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu. Ma to na celu przygotowanie uczniów do właściwej nauki pływania.

2018-02-10T05:56:24+00:00