Szachy wiosną!

Szachy wiosną!

Kraków, 14-15 kwietnia 2018 roku  ZSOS nr 2, os. Teatralne 35

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie

Krakowski Klub Szachistów

                                    W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni. Zawody będą rozegrane systemem szwajcarskim
w 5 grupach:

Gr.      Tempo gry     Termin           Opł.     Uczestnictwo

„A”      5 rund, 60’+30’’   14-15 kwietnia    60 zł    OPEN dla zaw. z rankingiem FIDE do 2199

„B”     7 rund, 30’+30’’   14-15 kwietnia    60 zł    zaw. urodzeni w 2006 r. i młodsi (FIDE do 1599)

„C”     7 rund, 30’            14 kwietnia        25 zł    zaw. urodzeni w roku 2004 i młodsi (max. IV kat)

„D”     7 rund, 30’            14 kwietnia        25 zł    zaw. urodzeni w roku 2007 i młodsi (max. IV kat)

„E”     7 rund, 30’            14 kwietnia        25 zł    zaw. urodzeni w roku 2010 i młodsi (max. IV kat)

Nagrody:

Puchary za miejsca 1-3 w każdej grupie. Dyplomy i upominki dla wszystkich zawodników w gr. „B”-„E”. Łączna pula nagród finansowych i rzeczowych to 4000 zł, a otrzyma je ok. 15-20% uczestników. W gr. „A” i „B” gwarantowane nagrody za miejsca
I-III: 250 zł / 200 zł / 150 zł, a w gr. „C”, „D” i „E” nagrody rzeczowe o min. wartości 100 zł każda.

 

2018-03-22T01:55:46+00:00