Historia szkoły

Historia szkoły 2017-07-05T16:07:32+00:00

Szkoła Podstawowa nr 87 powstała w 1961 roku. Była to pierwsza „Tysiąclatka” zbudowana w Krakowie, na terenie dzielnicy Nowa Huta. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 września 1969r., a wstęgę przecinał pisarz Leon Kruczkowski.

Od 2001 roku nosimy nazwę: Zespół Szkół Sportowych nr 2 w Krakowie.W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 87 i Gimnazjum nr 46.

1961/1962 – Uroczyste otwarcie pierwszej szkoły tysiąclecia im. Janka Krasickiego
1978/1979 – Powołanie Szkoły Sportowej
1993/1994 – Rozpoczyna działalność Szkolny Klub Sportowy „DOBRY WYNIK” Wychodzi pierwszy numer szkolnej gazetki „PODŁAWEK”
1995/1996 – Zmiana Patrona Szkoły : Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana

1992/2000 – Przekształcenie Szkoły w Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 obejmujący Gimnazjum nr 46 i Szkołę Podstawową nr 87
2004 – Otrzymanie certyfikatów „Szkoła z klasą” , „Szkoła promująca zdrowie”, „Bezpieczna szkoła”,
2008 – Otrzymanie certyfikatu Szkoły Partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec
2009 – Otwarcie nowoczesnej hali sportowej