Klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego

Klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka angielskiego 2017-07-05T16:07:33+00:00

Chcesz dobrze poznać język Jamesa Bonda, Dr. House’a i Jasia Fasoli?

Pragniesz zapoznać się z kulturą krajów angielskiego obszaru językowego?

Marzysz, aby zwiedzić Londyn i przeżyć ekscytującą przygodę?

Przyjdź do nas! Proponujemy Ci klasę, która pozwoli Ci rozwijać Twoją pasję językową.

 • Gwarantujemy zwiększony wymiar godzin języka angielskiego (4 godziny tygodniowo w grupach 14 – 15 osobowych, uczniowie na podstawie testu diagnozującego przydzielani są do jednej z dwóch grup zaawansowania),
 • Zapewniamy rzetelne przygotowanie do udziału w Małopolskim Konkursie Przedmiotowym z Języka Angielskiego (liczni laureaci i finaliści),
 • Uczymy w oparciu o „E – learning” oraz „Blended Learning”

Esl.edu.pl jako platforma e – learningowa wspierająca procesy nauczania oraz rozwijanie umiejętności językowych… Ucz się interaktywnie

 • Wyjeżdżamy na warsztaty językowe do Wielkiej Brytanii:
z jednej strony program praktycznych ćwiczeń językowych, z drugiej fascynujący wyjazd krajoznawczy. Ćwiczenia językowe prowadzone są w naturalnych, codziennych sytuacjach, podczas zwiedzania obiektów, uczestnicy realizują zadania w formie „project in English”,
 • Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej:
efektywne zajęcia dzięki wykorzystaniu tablic interaktywnych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem zaprojektowanym dla podręczników,
 • Organizujemy spotkania ze znanymi Native Speakerami m.in. Ramonem Shindlerem —bohaterem popularnego programu “Lippy and Messy”,
 • Realizujemy program autorski:
zajęcia w oparciu o program specjalnie zaprojektowany do pracy z uczniami zdolnymi, przejawiającymi szczególne uzdolnienia językowe,
 •   Prowadzimy zajęcia kulturowe Ucz się angielskiego i poznawaj kulturę krajów anglojęzycznych
 •  Zapewniamy udział w warsztatach i spektaklach w języku angielskim,
 • Jesteśmy współorganizatorami Przeglądu Twórczości w Językach Obcych w Domu Kultury „Kuźnia” dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość zaprezentowania szerokiej widowni swoich umiejętności językowych i artystycznych,
 • Proponujemy zwiedzanie Krakowa w języku angielskim,
 • Organizujemy Konkurs Kolęd w języku angielskim,
 • Oferujemy różnorodne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, m.in. wyrównawcze, przygotowujące do konkursów i egzaminów, koła zainteresowań.