Język hiszpański

Język hiszpański 2017-07-05T16:07:32+00:00

Od 2014r. szkoła oferuje uczniom naukę języka hiszpańskiego, którego popularność na świecie sukcesywnie wzrasta. Obecnie jest on drugim, po języku angielskim, najczęściej używanym językiem w komunikacji międzynarodowej. Posługuje się nim ponad 400 milionów ludzi na wszystkich kontynentach, głównie w Ameryce Południowej, Północnej i Europie.

Uczniowie rozpoczynają naukę języka od poziomu podstawowego. W czasie trwania zajęć jest dużo przestrzeni na mówienie w języku obcym oraz na odsłuch, jako że nabycie umiejętności rozumienia i mówienia są tymi, które są kluczowe. Uświadamiamy jednak naszym uczniom, że opanowanie języka obcego wiąże się nie tylko ze sprawnym komunikowaniem się oraz swobodą rozumienia wypowiedzi, ale i z poznaniem szeroko rozumianej kultury, cywilizacji i mentalności mieszkańców danego kraju. Planujemy wobec tego wymiany uczniowskie i wyjazdy edukacyjne, których celem jest osadzenie ucznia w sytuacjach realnych, podczas których będzie on mógł nawiązać dialog z osobą, dla której język hiszpański jest językiem ojczystym.