Klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka niemieckiego realizująca program DSD

Klasa ze zwiększoną liczbą godzin języka niemieckiego realizująca program DSD 2017-07-05T16:07:33+00:00

Od roku 1999, szkoła prowadzi nabór do klasy realizującej program DSD I (dyplom z języka niemieckiego) dla młodzieży uzdolnionej językowo. Program ten jest prowadzony tylko w ośmiu krakowskich gimnazjach. Uczniowie mają możliwość kontynuować intensywną naukę języka w liceum o programie DSD II. Opiekę merytoryczną nad kadrą nauczycielską sprawuje koordynator delegowany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty.

  • Nauka języka niemieckiego z podziałem na grupy w wymiarze 6 godzin tygodniowo ( w 3 klasie dodatkowa godzina na przygotowanie do egzaminu DSD)
  • Kończąc etap edukacyjny w gimnazjum, uczniowie mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego A2/B1 (certyfikat językowy wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki)
  • Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki języka niemieckiego w klasach z programem DSD II w krakowskich liceach (Liceum Ogólnokształcące: nr I, II, III, V, VI, VIII), a w klasie maturalnej mogą przystąpić do egzaminu B2/C1, który jest uznawany jako wystarczający dowód umiejętności językowych do podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych oraz stanowi dodatkowy atut na rynku pracy
  • Prowadzimy wymiane z Niemcami (Integrierte Gesamtschule SELTERS), Obóz Językowy w Austrii(Treffen) oraz organizujemy wycieczki do krajów niemieckojęzycznych (BERLIN, WIEDEŃ), by jeszcze bardziej motywować uczniów do nauki języka niemieckiego oraz stwarzać możliwość żywego kontaktu z językiem.
  • Organizujemy konkursy i imprezy kulturalne, których zadaniem jest urozmaicenie lekcji języka niemieckiego (M. IN. DEUTSCHWAGEN, PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ W JĘZYKACH OBCYCH, WIECZÓR KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH)
  • Przygotowujemy uczniów do konkursów z języka niemieckiego i odnosimy sukcesy
  • Nauka języka niemieckiego prowadzona jest od podstaw, możliwe jest stworzenie grypy dla uczniów, którzy uczyli się już języka niemieckiego w szkole podstawowej (wymagana ilość- 10 uczniów)
  • Uczniowie klas DSD biorą co roku udział w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego osiągając sukcesy
  • Nasze Gimnazjum ściśle współpracuje z Liceum nr VIII (centrum programu DSD).
  • Uczniowie klasy III DSD intensywnie przygotowują się do egzaminu A2/B1, organizowanego przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty. Egzamin DSD (A2/B1) odbywa się każdego roku w marcu w naszej szkole, a nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki.