Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne 2018-02-24T22:18:49+00:00

Koło szachowe

Koło szachowe działa w naszej szkole od 2015 roku. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno uczniowie, którzy dopiero pragną rozpocząć swoją przygodę z tą królewską grą, jak i Ci, którzy chcą rozwijać już posiadane umiejętności.
Nauka gry w szachy, oprócz tak oczywistych walorów jak ciekawy sposób spędzania wolnego czasu czy doskonalenie logicznego myślenia, ma szereg innych zalet. Uczy planowania, ćwiczy procesy postrzegania i koncentracji, zmusza do samodzielnych podejmowania decyzji, kształtuje cierpliwość.
Przyjdź do nas- czekamy na Twój RUCH!

Koło teatralne

Szkolne Koło Teatralne istnieje od 1999 roku. W 2010 roku w drodze plebiscytu uczniowie nadali mu nazwę PANTEON. Przenośnie nasz teatr poświęcony jest licznym autorom, których cenimy i podziwiamy. W repertuarze Szkolnego Koła Teatralnego bardzo często gościły teksty kabaretowe współczesnych twórców, choć młodzi aktorzy sięgali również chętnie po klasyczne sztuki Aleksandra Fredry, Wiliama Szekspira czy Sofoklesa. Chętnie dokonywaliśmy także adaptacji poezji Adama Mickiewicza czy prozy J.K. Rowling.

Działalność koła to również udział w licznych prestiżowych konkursach recytatorskich o zasięgu rejonowym i wojewódzkim. W 2013 roku można nas było zobaczyć w Telewizji Regionalnej w „Kronice nowohuckiej” jak pracujemy nad przedstawieniem opartym na poezji Zbigniewa Herberta „Pan Cogito”

 • Wyróżnienie w Przeglądzie Teatralnym Krakowska Herbertiada 2008
 • Nagroda dla najlepszej aktorki w Przeglądzie Teatralnym Krakowska Herbertiada 2008 dla Izabeli Zawadzkiej
 • Nagroda główna w Przeglądzie Teatralnym „Zdrowie w roli głównej’ 2009
 • Nagroda za przedstawienie „Pani Twardowska” w Nowohuckim Przeglądzie Teatralnym „Odyseja teatralna” w roku 2010
 • I miejsce w Konkursie Teatralnym ”Ballady i romanse” w roku 2010
 • III miejsce w konkursie „Proza i poezja antyku” w kategorii inscenizacje za fragment „Antygony” w roku 2010
 • Wyróżnienie w Małopolskim Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych za przedstawienie „Antygona” w 2011 roku
 • Nagroda aktorska dla Aleksandry Kluby za rolę Ismeny w Małopolskim Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych w 2011 roku
 • III miejsce za przedstawienie „Antygona” w Nowohuckim Przeglądzie Teatralnym „Odyseja teatralna” 2011
 • Nagroda aktorska dla Alberta Mełgesa za rolę Kreona w Nowohuckim Przeglądzie Teatralnym „Odyseja teatralna” 2011
 • Wyróżnienie za przedstawienie „Pan Cogito” w Konkursie Recytatorskim Współczesnych Twórców w 2013
 • Nagroda aktorska dla Aleksandry Grądziel za rolę Anieli w „Ślubach panieńskich” w VI Krakowskiej Odysei Teatralnej w 2014 roku
 • Nagroda aktorska dla Klaudii Lancewicz za rolę Klary w „Ślubach panieńskich” w VI Krakowskiej Odysei Teatralnej w 2014 roku
 • I miejsce za przedstawienie „Na Olimpie” w Konkursie Poezji i Prozy Antyku w 2014 roku
 • II miejsce za przedstawienie „Miłość bliźniego” w VII Krakowskiej Odysei Teatralnej
 • Nagroda aktorska dla Anastazji Kowalskiej za rolę Damy w przedstawieniu „Miłość bliźniego” w VII Krakowskiej Odysei Teatralnej
 • Nagroda aktorska dla Macieja Karolczyka za rolę Turysty w przedstawieniu „Miłość bliźniego” w VII Krakowskiej Odysei Teatralnej

Gazetka Szkolna „Podławek”

„Podławek” to m.in. dwukrotny zdobywca I miejsca w krakowskim przeglądzie gazetek gimnazjalnych zorganizowanym przez Referat ds. Młodzieży Urzędu Miasta Krakowa (w 2014 r. i w 2015 r.)

Tworzenie pisma i jego e-wydań publikowanych na stronie szkoły służy rozwijaniu talentów literackich, dziennikarskich, plastycznych. Co równie istotne, rozbudza aktywność społeczną uczniów, skłaniając do śledzenia wydarzeń w najbliższym środowisku. Pozwala dzielić się poprzez słowo pisane z aktywnego uczestnictwa w kulturze (recenzje, reportaże, felietony). Stanowi bieżący komentarz do życia szkoły. Liczne sukcesy członków redakcji w konkursach zewnętrznych oraz wywiady z ciekawymi ludźmi to źródło satysfakcji pobudzającej artystyczny i społeczny rozwój młodzieży.

 

2015I miejsce (znów!) w konkursie gazetek szkolnych krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; organizator: Urząd Miasta Krakowa, patronat Prezydenta J. Majchrowskiego

 • ponadto nagroda w kategorii wywiad dla redaktorki Kamili Kuci

2014 – I miejsce, czyli najlepsza gazetka gimnazjalna Krakowa zdaniem jury konkursu zorganizowanego przez Referat ds. Młodzieży Urzędu Miasta Krakowa

 • ponadto wyróżnienie w kategorii felieton dla Klaudii Lancewicz
 • wyróżnienie w kategorii wywiad dla Natalii Urzędowskiej

2013Podławek w gronie laureatów Małopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych Prasówka

2011wyróżnienie w konkursie gazetek gimnazjalnych Krakowa dla redakcji czasopisma Podławek; UMK

 • ponadto dwie nagrody indywidualne za felieton

2010wyróżnienie w konkursie gazetek gimnazjalnych Krakowa; UMK

2010 – I miejsce w kategorii recenzja w Małopolskim Przeglądzie Pulitzerek

Wolontariat

Współpraca z Przedszkolami: nr 109 „Bajka” oraz nr 100 (Przedszkole Specjalne) w ramach projektu „Poczytaj mi, Przyjacielu” . W zajęciach uczestniczy każdego roku ok. 100 wolontariuszy. Młodzież w grupach 2-3 osobowych spotyka się cotygodniowo z daną grupą przedszkolną i czyta dzieciom: bajki, fragmenty baśni, recytuje wiersze, rysuje, bawi się oraz towarzyszy w codziennych czynnościach w przedszkolu. Celem projektu jest poznawanie możliwości rozwojowych dzieci, budzenie zamiłowania do czytania, rozwijanie postaw odpowiedzialności za powierzone zadania, a także- dojrzewanie do pełnienia w przyszłości ról rodzicielskich
Zaangażowanie w Szkolnych Klubach Przyjaciół Żonkila w ramach współpracy z Hospicjum Św. Łazarza. Zajęcia polegają na pozyskiwaniu środków poprzez udział w kwestach, a także przybliżaniu i propagowaniu idei hospicjum, afirmowaniu życia na każdym jego etapie, również w starości i fazie terminalnej. Młodzież włącza się we wszystkie konkursy, imprezy, marsze, warsztaty edukacyjne, wykłady, które kończą się uzyskaniem Certyfikatu Wolontariusza. Konkursy owocują sporą liczbą laureatów.
Współpraca z Domem Nadziei – placówką terapeutyczną dla dzieci z głębokim upośledzeniem fizycznym i intelektualnym. Młodzież asystuje podczas terapii zajęciowej dzieci i młodzieży, wchodzi w relacje i zaprzyjaźnia się z podopiecznymi. W każdym roku szkolnym angażuje się ok. 20 osób. Celem te inicjatywy jest budzenie szacunku do każdego człowieka niezależnie od jakości jego życia, kondycji fizycznej i intelektualne oraz rozumienie sensu cierpienia.
Nawiązanie współpracy z Fundacją MATIO – na rzecz chorych na mukowiscydozę. W ramach tej współpracy młodzież bierze udział w koncertach charytatywnych oraz organizuje koncerty w szkole. Celem akcji jest zapoznanie młodzieży z chorobą- jej etiologią oraz możliwościami i kosztami terapii. Łączenie dobroczynności z kontaktem z wysoką kulturą jest pokazaniem alternatywnego sposobu czynienia dobra.

Warsztaty fotograficzne

Koło fotograficzne działa w naszej szkole od 2015r., dzięki wsparciu Fundacji prof. K. Bartla. Zajęcia prowadzi fotograf i grafik, pan Paweł Zachenter, który podkreśla, że „w dobie wszechwładnych komórek, fejsów i innych mediów (…) robienie zdjęć staje się najistotniejszym sposobem na zatrzymanie w pamięci własnych przeżyć i emocji(…)”

Uczestnicy zajęć poznają historię, która doprowadziła do powstania sztuki fotografii, poznają różne techniki fotograficzne, a także możliwości techniczne swoich aparatów. Wszystko po to, by mądrze opisywać świat, w którym żyjemy, by nauczyć się postrzegania świata, głębszego widzenia i wzbogacania wyobraźni.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, w godz. 16.00- 17.00 w s. 14.00

 

Koło plastyczne

Koło plastyczne działa w naszej szkole od 2009 roku z inicjatywy pani Agaty Błachut, nauczycielki plastyki. W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowani sztuką i pragnący rozwijać swoje pasje oraz doskonalić umiejętności. W ramach spotkań podejmowane są tematy i techniki plastyczne trudne do zrealizowania na lekcjach. Odbywające się raz w tygodniu warsztaty stwarzają nie tylko możliwość ekspresji artystycznej, ale także wspólnego zwiedzania galerii, wystaw i muzeów. Spotkania ukierunkowane są również na udział w konkursach plastycznych, a uczniowie osiągają liczne sukcesy.

Harmonogram zajęć dodatkowych

PONIEDZIAŁEK
g. 8.50-9.35 akwarium dodatkowe zajęcia z j.angielskiego dla kl. 2b Paulina Mazurkiewicz
g. 8.50-9.35 zajęcia dodatkowe z historii dla uczniów SP M. Bińkowska
g. 9.40-10.25 krąg biblijny- przygotowanie do bierzmowania s. Bernarda Zybura
g. 10.30-11.15 akwarium zajęcia wyrównawcze z matematyki (kl. IIh) Ewa Michailuk
g. 11.25-12.10 przygotowanie do egzaminu DSD Iwona Szczupak
g. 14.15-15.00 zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego Kamil Golis
g. 15.05-15.55 s.14 Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego Joanna Kuzar
g. 15.05-15.50 s.16 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z biologii Ewa Piróg
g. 15.05-15.50 s.9 zajęcia wyrównawcze z chemii Barbara Zapała
g. 15.00-16.30 s.17 przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego Wioletta Michałek
g.15.05-15.55 klub dyskusyjny Anna Wojnar
g. 15.50-6.40 s.9 kółko chemiczne- praca z uczniem zdolnym Barbara Zapała
g. 16.00-17.00 akwarium zajęcia wyrównawcze dla kl. IIag SP Ewa Zawadzka
g. 16.00- 17.00 s. 14 koło fotograficzne Paweł Zachenter
g.16.30-18.30 przygotowanie do sakramentu bierzmowania Renata Bielecka
g.15.55-16.40 s.15 przygotowanie do konkursu przedmiotowego/ Beata Kołodziej egzaminu gimnazjalnego z fizyki
g.16.40-17.25 s. 4 kółko polonistyczne Danuta Pietrzak
g.17.00-18.30 s.18 kółko plastyczne Agata Błachut
WTOREK
g. 8.50-9.35 s.20 przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j. ang. Anita Iwańska
g. 10.30- 11.15 akwarium zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IIa Ewa Michailuk
g. 13.25-14.10 akwarium zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. Ig Ewa Michailuk
g. 13.25-15.05 s. 5 koło teatralne „Panteon” K. Kukla- Guzgan
g. 13.25-14.10 zajęcia dodatkowe z historii dla uczniów gimnazjum M. Bińkowska
g.13.25- 14.10 akwarium zajęcia wyrównawcze dla kl. I SP Malwina Gajda
g. 15.05-15.50 s.6 przygotowanie do konkursu przedmiotowego z j.ang. K. Januszkiewicz
g. 15.05-15.50 akwarium koło matematyczne dla kl. Id i Ie Ewa Michailuk
g. 15.50-16.40 s.2 zajęcia wyrównawcze dla kl. Iiag Ewa Kalisz

ŚRODA
g. 7.10-7.55 s.24 zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla kl. III Jacek Kłosowski
8.00-8.45 akwarium zajęcia wyrównawcze dla kl. IIIbg Ewa Kalisz
g. 8.50-9.35 s.11 zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IIb Andrzej Kosmala
g. 10.30-11.15 akwarium kółko języka niemieckiego dla kl. IV SP M. Stryczniewicz
g.11.25-12.10 przygotowanie do egzaminu DSD Iwona Szczupak
g. 12.25-13.10 akwarium douczanie z matematyki dla kl. If Joanna Persona
g. 12.25-13.10 s.10 chór szkolny M. Miśkiewicz
g. 14.15-15.00 s.3 kółko matematyczne/douczanie dla kl. VI SP Joanna Persona
g. 15.05-15.50 s.19 zajęcia wyrównawcze z j. hiszpańskiego A. Pociejowska- Szlachta
g. 16.00-17.00 s. 7 przygotowanie do konkursu historycznego/egzaminu Alfreda Pazera
gimnazjalnego
g. 16.15-17.30 s.15 kółko fizyczne Joanna Glenc

CZWARTEK
g. 9.40-10.25 s.18 przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j.pol. Joanna Kuzar
g. 9.40-10.25 akwarium zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla kl. 6a Joanna Mielniczuk
g. 11.25-12.10 czytelnia zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, dla kl. III Jacek Kłosowski
g. 11.25-12.10 akwarium zajęcia wyrównawcze z geografii dla klas III Ewa Kasprzycka
g. 11.25-12.10 czytelnia kółko polonistyczne Grażyna Micek
g. 13.25-14.10 s.10 chór szkolny M. Miśkiewicz
g. 13.25-15.05 s.fitness cheerleaderki A.Perzyńska- Biskup
g. 13.25-14.10 s.3 douczanie z matematyki dla kl. 4a Joanna Persona
g. 14.00 s. 4 koło szachowe dla uczniów kl. I-III SP
g. 15.00-16.00 s.7 zajęcia wyrównawcze z historii Alfreda Pazera
g.15.05-15.50 s.13 zajęcia wyrównawcze z geografii Urszula Głuszyńska
g. 16.00-16.45 s.16 praca z uczniem zdolnym (biologia) Halina Jamka
g. 16.45-17.30 s.16 praca z uczniem mającym problemy w nauce biologii Halina Jamka
g. 17.00 s. 4 koło szachowe dla uczniów kl. IV-VI SP i gimnazjum

PIĄTEK
g. 10.30-11.15 basen kl. IIIag SP Dorota Gawlik
g. 11.25-12.10 koło matematyczne dla kl. IIIe Marzena Zięć
g. 14.30-16.30 basen Małgorzata Stępak
oraz:
Szkolna Akademia Dobrych Manier- wg harmonogramu wynikającego z pracy uczniów (Elżbieta Lis)
kółko turystyczne- jedna sobota w miesiącu (Beata Motyka, Grażyna Maj)
kolegia dziennikarskie- wg harmonogramu pracy Redakcji (opiekun p. Danuta Pietrzak)